Изправени пред огромното предизвикателство на бързо променящия се свят, предприятията и търговските фирми от структурата на "Булвеста Холдинг "АД полагат постоянни усилия, за да се приведат в съответствие с изискванията на европейския и световните пазари.
Наша опора са трудолюбието, умът и натрупаният от нас богат практически опит, които ни дават увереност и надежда, че ще успеем въпреки трудностите и многобройните проблеми. България вече и като член на Европейския съюз ще развива модерна индустрия и съвременно селско стопанство и в това е нашият шанс!

Виктор Серов
Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Булвеста Холдинг" АД

Няма въведени данни

| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |

 

Новини 2019