НОВИНИ

30.01.2018 г.

“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД, гр.София уведомява своите акционери, че на основание чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.33 от Наредба № 2 е представило в срок в КФН Тримесечен финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2017 г. Същият е на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район „Лозенец”,”Витоша-ВЕЦ Симеоново”999, всеки работен ден от 9-12 часа, тел.962 87 68 и в сайта на дружеството, раздел „финансови отчети“.

Няма въведени данни

| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |