НОВИНИ 2024

 

Уведомление съгл. Чл.17, ал.1 т.2 от Наредба № 22 /29.07.2005 г. на КФН

Копие от публикация в Търговски регистър за заличаване на дружеството

 

До всички акционери на „Булвеста Холдинг“ АД-в ликвидация

 

Уведомление за избор на нов ликвидатор на дружеството

 

Решение на ликвидатора ЗН No. 6

Решение на ликвидатора ЗН No. 6

 

ПОКАНА ОСА

ПОКАНА

 

 


Няма въведени данни

| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |