За акционери и инвеститори

Документи

  • Как да получим депозитарна разписка
  • Депозитарната разписка е докумет, който удостоверява акционерното участие в дадено дружество. Депозитарните разписки се издават от Централен депозитар и се получават от акционерите лично или чрез упълномощено (чрез нотариално заверено пълномощно) от акционера лице-срещу подпис.

    Акционерите на "Булвеста Холдинг"АД, които все още не са получили своите депозирни разписки, могат да го направят като посетят офиса на "Булвеста Холдинг"АД всеки работен ден от 11.00 до 17.00ч.

    За повече информация можете да се обърнете към г-жа Емилия Мишева,

    тел: 02/962 87 68,e-mail:b.v.h@vivesta-bg.com

                   Директор за връзки с инвеститорите

 

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява връзката между управителните органи на дружеството , акционерите и потенциалните инвеститори, съдейства при създаване и осъществяване на процедури, които повишават информираността на акционерите по съществени корпоративни въпроси.

 

Тел. 02/962 87 68.

Няма въведени данни
| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |